Чи правомірно вимагати копії документів для укладання договорів надання житлово-комунальних послуг?

договір копія паспорт жкп законодавство персональні дані

До Спілки власників житла України надійшло звернення громадянина із запитанням, чи правомірною є відмова виконавця послуг в укладанні договору при ненаданні йому копій паспорта та витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно.

Зазначимо, що вказане питання вже знайшло свою відповідь у:

Закон України «Про захист персональних даних» регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних.

Згідно статті 6 Закону України «Про захист персональних даних»:

  • Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.
  • Персональні дані мають бути точними, достовірними та оновлюватися в міру потреби, визначеної метою їх обробки.
  • Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки.
  • Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є: видані на її ім’я документи; підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе.
  • Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для законних цілей, у яких вони збиралися або надалі оброблялися.
  • Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Статтею 11 Закону України «Про захист персональних даних» визначено підстави обробки персональних даних, серед яких, зокрема, є пункт 3: “укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину, на вимогу суб’єкта персональних даних.”

Згідно з частиною 1 статті 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (від 24.06.2004) відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. Частиною 1 статті 12 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (від 09.11.2017) унормовано, що надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

Відповідно до пункту 1 частини 3 статті 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (від 24.06.2004) споживач зобов’язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору. Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (від 09.11.2017) індивідуальний споживач зобов’язаний укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом.

Пунктом 3 частини 2 статті 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (від 24.06.2004) визначено, що виконавець зобов’язаний підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором. Пунктом 2 частини 2 статті 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (від 09.11.2017) визначено, що виконавець комунальної послуги зобов’язаний готувати та укладати із споживачем договори про надання комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором.

Як визначено частиною 2 статті 12 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (від 09.11.2017), договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до закону.

Отже у затверджені належним чином типові чи примірні договори необхідне внесення виконавцем (постачальником) послуг виключно передбачених ними відомостей про споживача.

Як зазначається у вищевказаному роз’ясненні з сайту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

Зважаючи на те, що договори про надання зазначених послуг мають укладатися з власником житлових помешкань, надавач послуг має перевірити документи, що підтверджують право власності.

Таким чином, прохання пред’явити документи з метою підготовки згаданих договорів є цілком законною вимогою.

Водночас законодавством не передбачено права чи обов’язку надавачів житлово-комунальних послуг вимагати і зберігати копії зазначених документів.

Отже, обов’язок споживачів надавати копії необхідних для укладення договору на отримання житлово-комунальних послуг документів відсутній.

У цьому ж роз’ясненні наводиться уточнення щодо роботи з копіями документів:

Збирати і зберігати копії документів, необхідних для укладення договорів зі споживачами можна лише на підставі добровільної згоди споживачів.

Зокрема, співробітник виробника житлово-комунальних послуг може запропонувати споживачу надати копії документів для спрощення та прискорення процедури підготовки та оформлення відповідного договору. У такому випадку споживач має право вибору – давати чи не давати копії документів надавачу житлово-комунальних послуг.

Окрім того, споживач може особисто зробити на копіях документів застереження щодо використання відповідних копій винятково з метою підготовки і укладення договору.

Відповідно до частини восьмої статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для законних цілей, у яких вони збиралися або надалі оброблялися.

У зв’язку з цим, після укладання договору підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, зобов’язані повернути споживачу копії документів або знищити їх.

Аналогічна позиція висловлена і в зазначеному листі НКРЕКП, у якому чітко зазначено:

Тобто, під час використання споживачем електричної енергії, отримання житлово-комунальних послуг, сторона, яка надає зазначені послуги відповідно до укладеного між ними договору проводить обробку персональних даних.

Слід зазначити, що компанії під час укладення договорів про користуванню електричною енергією та надання житлово-комунальних послуг, з метою підтвердження, що укладення цих договорів та обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до наданих цими заявниками документів, вимагають надання останніми копій цих документів.

Однак, звертаємо увагу, що законодавством не передбачено обов’язковість надання заявниками вищезазначених копій документів.

Тому, ненадання заявниками копій документів або ненадання дозволу на виготовлення таких копій не може бути підставою для відмови в укладенні таких договорів.

Посилання на законодавство (веб-портал Верховної Ради України):

  1. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.
  2. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII.
  3. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-IV.

Теги статті:

Поширити: