Про структуру тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (далі — Постанова №869) визначає та містить окремі поняття та терміни, зокрема у пункті 2 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій а саме:

  1. Перелік послуг (визначається згідно додатку до постанови)
  2. Вартість послуг;
  3. Тариф на послуги (сукупна вартість надання послуг);
  4. Структура тарифу.

Цим же пунктом визначено, що тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій є сукупною (загальною) вартістю надання таких послуг, розрахованою на основі економічно обґрунтованих планованих (нормативних) витрат з урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість або єдиного податку.

Законом «Про ціни і ціноутворення» встановлено, що державні регульовані ціни повинні бути економічно обґрунтованими (забезпечувати відповідність ціни (тарифу) на товар (послугу) витратам на його виробництво, продаж (реалізацію) та прибуток від його продажу (реалізації).

Відповідно до п.4 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, п.3  Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та п.3  Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (затверджених цією ж Постановою № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги») структура тарифів – складові економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із провадженням у планованому періоді певного виду ліцензованої діяльності, які групуються за статтями, визначеними уповноваженими органами відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, та складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи.

У п.34 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (затвердженого цією ж Постановою № 869)  йдеться про  «перерозподіл витрат у структурі тарифів»тобто, структура тарифів складається з витрат.

У п.38 цього ж Порядку йдеться про «питому вагу витрат із заробітної плати і суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у структурі діючого тарифу на послуги», про «питому вагу витрат з електроенергії у структурі діючого тарифу на послуги», про «питому вагу витрат із закупівлі пально-мастильних матеріалів у структурі діючого тарифу», про «питому вагу витрат на матеріали, комплектувальні вироби, обладнання у структурі діючого тарифу на послуги», про «питому вагу витрат на оплату послуг субпідрядників у структурі діючого тарифу на послуги».

У п. 2.3. Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, розкривається поняття структури тарифу – це  «плановані витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість».

З викладеного вище можна зробити однозначний висновок, що до структури тарифу включаються витрати.

Всі затверджені постановою №869 Порядки формування тарифів на послуги, встановлюють «механізми формування тарифів», вимоги до формування витрат і прибутку та методики їх визначення та розрахунків.

Також постановою №869 визначено, що «Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій є сукупною (загальною) вартістю надання таких послуг, розрахованою на основі економічно обґрунтованих планованих (нормативних) витрат з урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість або єдиного податку».

Отже, вартість послуг (тариф) складається з витрат, прибутків та податків.

Крім цього, пунктом 2 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій вказано, що послуги надаються з урахуванням встановленого рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг. Копія такого рішення є невід’ємною частиною договору про надання послуг.

Таким чином, тариф (ціна) та структура тарифу (витрати, прибуток та податки) ) є відмінними поняттями, що мають бути затвердженими рішенням органу місцевого самоврядування.

В подальшому копія рішення із затвердженим тарифом та його структурою мають бути включені, як невід’ємна частина, до договору про надання послуг.  

Пункт 3 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій визначає, що під час установлення тарифу на послуги необхідно забезпечувати прозорість визначення вартості усіх послуг.

Втім, органи місцевого самоврядування, при затвердженні тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, не лише не забезпечують прозорості їх формування, але й не затверджують структуру тарифів, ухвалюючи замість неї лише перелік послуг та їх вартість.

Для прикладу розглянемо розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №668 від 06 червня 2017 року «Про встановлення тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» (далі – Розпорядження № 668).

З аналізу затвердженого у вигляди таблиці Додатку до Розпорядження КМДА №668 вбачається, що окрім тарифу у ньому встановлюється саме (стовпчики 5-21)  перелік та  вартість усіх послуг та їх загальна вартість з розрахунку на 1 кв. метр, що, як вже зазначалося вище, не є структурою тарифу.

Тобто, замість складових витрат (накладні, загальновиробничі, адміністративні, матеріальні, послуги сторонніх організацій, оплата праці тощо), які включаються до Структури тарифу, розпорядженням №668 було затверджено Перелік послуг та їх вартість.

Як має виглядати структура тарифів, можно побачити на сайті КМДА за адресою http://kievcity.gov.ua/content/informaciya-dlya-spozhyvachiv.html

«Структура тарифів на послуги ліцензіатів КМДА»

Окрім вказаного, типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 у підпункті 5 пункті 10 встановлює, що споживач має право на своєчасне  отримання  від виконавця інформації про перелік послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо. Таким чином, перелік послуг, загальна вартість послуг, тариф та структура тарифу — знову розмежовуються як окремо визначувані поняття.

Таким чином, Розпорядженням № 668 КМДА не сформувала та не затвердила структуру тарифів як сукупність витрат, прибутку та податків, підмінивши витрати переліком послуг і їх вартістю, що є абсолютно різними поняттями. Зі складових структури тарифів затверджений  лише прибуток.

Отже, Розпорядженням № 668 затверджений лише тариф (загальна вартість послуг), перелік послуг з їх вартістю, та прибуток, у той час, відповідно до Постанови №869, структура тарифу — це складові економічно обгрунтованих витрат, прибуток та податки.

Відповідно до законодавства, розрахунок цін/тарифів на житлово-комунальні послуги другої групи покладено на виконавців/виробників таких послуг, а їх затвердження – на органи місцевого самоврядування. При цьому, встановлюючи ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги виконавці/виробники повинні враховувати розрахунок економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) таких послуг, а відповідний орган його перевірити. Як визначено у Законі, до складу економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) включається інвестиційна складова, яка повинна містити перелік заходів, строки та графік їх реалізації з відповідними розрахунками та обґрунтуванням, а також зазначенням джерел фінансування.

У пункті 4. Порядку визначено: «Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій є сукупною (загальною) вартістю надання таких послуг, розрахованою на основі економічно обґрунтованих планованих (нормативних) витрат з урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість або єдиного податку».

У затвердженому Розпорядженням №668 додатку (стовпчик 22) за відсутності структури тарифу, тобто складових витрат, зазначений прибуток є єдиним з обов’язкових складових структури тарифу. Відповідно до закону Про ціни і ціноутворення, норматив рентабельності – рівень прибутковості, що визначається суб’єктом господарювання під час формування ціни. Відповідно до Постанови №869 планований прибуток (рівень рентабельності) визначається виконавцем з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини коштів, отриманих як прибуток, на технічне переоснащення підприємств. Проте, відповідно до Розпорядження КМДА №668 прибуток величиною 12% без планів технічного переоснащення, розрахунків і економічного обгрунтування однаково застосований для всіх комунальних підприємств і автоматично нараховується на загальну вартість послуг, у тому числі на послуги сторонніх організацій – що є нонсенсом!

Підсумовуючи викладене, можна зазначити, що КМДА не сформувала та не затвердила структуру тарифів – як сукупність витрат, прибутку та податків, підмінивши витрати переліком послуг з їх вартістю, що є абсолютно відмінними поняттями, і затвердивши лише “прибуток”, але й той з точки зору економіки є не прибутком, а нарахуванням на загальну вартість послуг, у тому числі сторонніх організацій.

Також у Додатку до Розпорядження №668 (стовпчики 23-26)  містяться два тарифи: «Оплата послуг після 20 числа» та «Оплата послуг не пізніше 20 числа», які не передбачені Постановою №869. Фактично, Розпорядженням встановлено дві різних загальні вартості послуг – тобто два тарифи для однієї послуги, що суперечить чинному законодавству. Також у Розпорядженні №668 не вказаний ПДВ, як того вимагає Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів.

Поширити: