За який розмір заборгованості можуть відключити газ або електроенергію?

заборгованість ЖКГ свжу газ електрика вода

До Спілки власників житла України звернувся громадянин із запитанням, за який розмір заборгованості з оплати послуг можуть відключити електроенергію чи газ.

Повідомляємо, що відносини між побутовими споживачами та енергопостачальниками врегульовані Правилами користування електричною енергією для населення, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 № 1357 (далі — Правила № 1357).

Згідно до пункту 20 Правил № 1357, розрахунковим періодом для встановлення розміру оплати спожитої електричної енергії є календарний місяць. Плата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію вноситься не пізніше 10 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено іншого терміну.

Відповідно до пункту 27 Правил № 1357, у разі несплати або неповної оплати за спожиту електричну енергію у строки, визначені пунктом 20 цих Правил, електропостачальник на 30 день надсилає побутовому споживачу поштою або вручає особисто під підпис попередження про відключення електричної енергії.

У разі несплати за спожиту електричну енергію на 30 день після отримання побутовим споживачем попередження енергопостачальник має право відключити побутового споживача від електричної мережі.

Крім цього взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником (електропостачальниками) та споживачем (для власного споживання), а також їх взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, врегульовані Правилами роздрібного ринку електричної енергії, що затверджені Постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 312 (далі — Правила № 312).

Частиною 6 пункту 5.1.1 Правил № 312 встановлено, що оператор системи має право тимчасово припиняти розподіл (передачу) електричної енергії, обмежувати обсяг розподілу (передачі) електричної енергії або відключати споживача від мережі без його згоди у випадках та порядку, передбачених цими Правилами та Кодексом систем розподілу, зокрема у зв’язку із заборгованістю споживача за договором про користування електричною енергією та/або договором про постачання електричної енергії, які продовжують свою дію в частині регулювання відносин сторін щодо заборгованості (переплати) за цими договорами, нарахування пені, неустойки, обмеження та припинення постачання електричної енергії тощо.

Відповідно до частини 1 пункту 7.5 Правил № 312 припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи.

Згідно з частиною 2 цього ж пункту, припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником.

Як визначено пунктом 4.26 Правил № 312 якщо споживач не оплатив остаточний рахунок за спожиту електричну енергію, ні електропостачальник, ні оператор системи не обмежуються у своїх правах щодо припинення електропостачання або розподілу (передачі) електричної енергії такому споживачу відповідно до цих Правил.

• • •

Відносини, які виникають між постачальниками та споживачами природного газу, з урахуванням їх взаємовідносин з операторами газорозподільної системи/газотранспортної системи, регулюються Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496 (далі — Правила № 2496).

Як визначено пунктом 11 Правил № 2496, розрахунки споживача за поставлений природний газ здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору постачання природного газу.

Відповідно до пункту 13 Правил № 2496 постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу споживачу в разі проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором.

Згідно з пунктом 17 Правил № 2496 якщо побутовий споживач не здійснив оплату за спожитий природний газ протягом десяти днів після строку, визначеного договором постачання природного газу, постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу споживачу шляхом направлення споживачу письмового повідомлення (з відміткою про вручення) з вимогою самостійно припинити споживання природного газу за рахунок перекриття запірного пристрою перед газовим приладом та допустити представника постачальника за пред’явленням службового посвідчення на об’єкт для пломбування запірних пристроїв, що має здійснюватися з дотриманням техніки безпеки. При цьому в повідомленні про припинення споживання природного газу постачальник має зазначити підстави та дату припинення газоспоживання, яка не може бути раніше ніж через три дні після дати отримання повідомлення.

Також відповідно до підпункту 1 пункту 1 глави 7 розділу VІ Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, оператор ГРМ [газорозподільчих мереж] в установленому законодавством порядку має право припинити/обмежити газопостачання (розподіл природного газу) на об’єкт споживача (у тому числі побутового споживача) з дотриманням ПБСГ [Правил безпеки систем газопостачання] та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного газу, у випадку несвоєчасної та/або неповної оплата послуг згідно з умовами договору розподілу природного газу.

 

Враховуючи викладене, вбачається, що відповідно до нормативно-правових актів підставою для припинення надання послуг як електропостачання, так і газопостачання, виступає сам факт несплати за послуги, а не розмір заборгованості.

• • •

Додатково можна зазначити, що Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 21.07.2005 № 630, не передбачають можливість примусового відключення побутових споживачів (населення) послуг водопостачання у випадку наявності заборгованості по їх оплаті.

Також відповідно до наданих у подібних спорах роз’яснень Антимонопольного комітету України дії підприємств централізованого водопостачання, які полягають у відмові споживачам від реалізації послуг централізованого водопостачання шляхом відключення абонентів приватного сектору (фізичних осіб) від мереж централізованого водопостачання з підстав, не передбачених вимогами чинного законодавства, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем, а саме: часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання (пункт 5 частини 2 статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

• • •

Варто звернути увагу, що новою редакцією Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (введення в дію якої відбудеться 10.06.2018) у пункті 5 частини 1 статті 8 визначено, що виконавець комунальної послуги має право припинити/зупинити надання комунальних послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору.

Теги статті:

Поширити: