Зразок запиту на отримання публічної інформації щодо послуг з обслуговування будинку

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно зі статтею 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запропонована нижче форма може бути використана для отримання будь-якої необхідної інформації (документів), що стосуються надання послуг з обслуговування будинку та прибудинкової території, наприклад, мешканці будинку можуть витребувати копії землевпорядної документації, яка застосовувалася для оформлення правовстановлюючих документів на прибудинкову територію, рішення органу місцевого самоврядування про її відведення та акти встановлення меж прибудинкової території на місцевості, інші правовстановлюючі документи, на підставі яких визначено, що мешканці будинку мають сплачувати за послугу з обслуговування певної земельної ділянки.

 

——————————————————-  ЗРАЗОК —————————————————

___________________________________________
(назва підприємства надавача ЖКП)

___________________________________________
(посада, ПІБ керівника)

___________________________________________
(місцезнаходження підприємства надавача ЖКП)

 

Копія                 Голові Київської міської державної адміністрації Кличку В.В.
                                          01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

___________________________________________
(ПІБ споживача)

___________________________________________
(адреса, за якою надаються ЖКП)

___________________________________________
(№ телефону, e-mail, інші засоби зв’язку)

 

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»:

«1. Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.»

Відповідно до ч. 1 ст. 12 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»:

«1. Суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:

1) запитувачі інформаціїфізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

2) розпорядники інформації – суб’єкти, визначені у статті 13 цього Закону;»

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»:

«1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:

  • суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковим для виконання;
  • суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, – стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них»

 Отже, згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації» я, як фізична особа, є запитувачем інформації, а керуюча компанія, як суб’єкт господарювання, є розпорядником інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»:

«1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

  1. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.»

 Отже, дане звернення є законним.

Враховуючи викладене вище, прошу:

  1. Надати звіт про отримані кошти за надання послуг з обслуговування будинку та прибудинкової території у будинку, в якому я проживаю, за 2014-2017 роки з вказанням статей відповідно структурі тарифу.
  2. Надати документи, що підтверджують використання коштів по кожній статті, відповідно до структури тарифу та періодичності і строків виконання послуг за 2014-2017 роки (оплату праці найманих працівників, договори підрядів, надання послуг сторонніми організаціями, акти виконаних робіт, зарплатні відомості, табелі робочого дня, тощо).

 

«____» _____________ 2017 р.           _________________              _____________________
           (дата)                                                        (підпис)                                     (ПІБ споживача)

 

Загалом, письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі, втім, він повинен містити: прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу та/або електронну пошту, номер засобу зв’язку; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання письмового запиту.

Запропонована Міністерством юстиції ФОРМА для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді виглядає наступним чином:
------------------------------------------------------------------ |Розпорядник інформації Комунальне підприємство "Керуюча | | з обслуговування житлового фонду |
| Голосіївського району міста Києва"|
| 03039, м. Київ, | | просп.Голосіївський, 17-Б | | | | ЗАПИТ | | на отримання публічної інформації | | | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я та по батькові, | | |поштова адреса, адреса | | |електронної пошти, номер | | |телефону запитувача | | |--------------------------------+-------------------------------| |Вид, назва, реквізити, зміст | | |документа, що запитується | | |--------------------------------+-------------------------------| |або | | |--------------------------------+-------------------------------| |Загальний опис інформації, що |(Загальний опис необхідної | |запитується |інформації) | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь | |надати: | |----------------------------------------------------------------| |Поштою |(Вказати поштову адресу) | |--------------------------------+-------------------------------| |Факсом |(Вказати номер факсу) | |--------------------------------+-------------------------------| |Електронною поштою |(Вказати e-mail) | ------------------------------------------------------------------ Необхідне залишити
------------------------------------------------------------------ |Контактний телефон запитувача | | |--------------------------------+-------------------------------| |Дата запиту, підпис | | ------------------------------------------------------------------

Оформити запит на інформацію, розпорядником якої є КМДА, можна в усній, письмовій чи іншій формі.

Надіслати запит можна:

  • поштою – на адресу: 01044, Київ-044, вул. Хрещатик, 36, кім. 108 (на конверті вказати: «Інформаційний запит»);
  • факсом – за номерами: (044) 235-32-60, (044) 234-83-80;
  • телефоном – за номерами: (044) 235-32-60, (044) 234-83-80;
  • електронною поштою – за адресою: zapyt@kma.gov.ua

Письмовий запит подається в довільній формі, проте має містити:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

Також можна скористатися формою для запиту.

Теги статті:

Поширити: